Blog

(Có tất cả 160 bài viết)
Lão tướng KPI và tân binh OKR

Lão tướng KPI và tân binh OKR

Ở Việt Nam những năm qua, KPI (Key Performance Indicator – chỉ số đánh giá hiệu suất chính) được nhiều nhà quản lý áp cho các phòng, ban, nhân viên...

Tin nổi bật