Nói trước đám đông không còn là “kỹ năng mềm”

Nói trước đám đông không còn là “kỹ năng mềm”

Công ty Cổ phần sách Alpha

Theo một phân tích mới của LinkedIn, “thuyết phục” là một trong những kỹ năng “đáng học nhất” trong năm 2019. “Củng cố kỹ năng mềm là một trong những khoản đầu tư tốt nhất trong sự nghiệp của bạn, vì chúng không bao giờ lỗi thời cả” – kết quả nghiên cứu này khẳng định. Tuy nhiên, diễn giả – tác giả Carmine Gallo cho rằng đã đến lúc chúng ta nên ngừng xem nghệ thuật thuyết phục và nói chuyện trước đám đông là một “kỹ năng mềm”. Gallo cho...