Lãnh đạo & Quản lý

Lãnh đạo & Quản lý

Nghề Nhân Sự Việt - Tập 2

Nghề Nhân Sự Việt - Tập 2

170.100₫ 189.000₫
(0)
Trải Nghiệm WOW

Trải Nghiệm WOW

143.100₫ 159.000₫
(0)
Chuyện Của Chúng Tôi

Chuyện Của Chúng Tôi

179.100₫ 199.000₫
(0)
HBR - 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

HBR - 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

206.100₫ 229.000₫
(0)
Netflix

Netflix

269.100₫ 299.000₫
(0)

Mô tả danh mục

Các đầu sách về lãnh đạo và quản lý.

Sản phẩm liên quan