Alpha Books tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội

Alpha Books tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội

Công ty Cổ phần sách Alpha

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội. HỒ SƠ CÔNG TY [Company Profile] Tên Công ty [Company name] CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA...

Alpha Books tuyển dụng Biên tập viên dòng sách Quản trị Kinh doanh tại Hà Nội

Alpha Books tuyển dụng Biên tập viên dòng sách Quản trị Kinh doanh tại Hà Nội

Công ty Cổ phần sách Alpha

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có trên 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng vị trí Biên tập viên dòng sách Quản trị Kinh doanh tại Hà Nội. HỒ SƠ CÔNG TY [Company Profile] Tên Công ty [Company name] ...

Alpha Books tuyển dụng Biên tập viên dòng sách Khoa học - Giáo dục (ETS) tại Hà Nội

Alpha Books tuyển dụng Biên tập viên dòng sách Khoa học - Giáo dục (ETS) tại Hà Nội

Công ty Cổ phần sách Alpha

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có hơn 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng 02 vị trí Biên tập viên dòng sách Khoa học - Giáo dục (ETS) tại Hà Nội. HỒ SƠ CÔNG TY [Company Profile] Tên Công ty...

Alpha Books tuyển dụng Thiết kế Đồ họa làm việc tại Hà Nội

Alpha Books tuyển dụng Thiết kế Đồ họa làm việc tại Hà Nội

Công ty Cổ phần sách Alpha

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có trên 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng vị trí Thiết kế Đồ họa làm việc tại Hà Nội . HỒ SƠ CÔNG TY [Company Profile] Tên Công ty [Company name] ...