Tuyển dụng

(Có tất cả 31 bài viết)
ALPHA BOOKS - CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

ALPHA BOOKS - CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để tư vấn các chiến lược phù hợp; Cùng với Giám đốc Khối hoạch định c...

Tin nổi bật