Alpha Books tuyển dụng Giám đốc Truyền thông và Marketing làm việc tại Hà Nội

Alpha Books tuyển dụng Giám đốc Truyền thông và Marketing làm việc tại Hà Nội

Công ty Cổ phần sách Alpha

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng vị trí Giám đốc Truyền thông và Marketing làm việc tại Hà Nội HỒ SƠ CÔNG TY [Company Profile] Tên Công ty [Company name] CÔNG TY...