Tủ sách Công nghệ & Chuyển đổi số

Tủ sách Công nghệ & Chuyển đổi số

Dữ Liệu Lớn

Dữ Liệu Lớn

119.000₫ 149.000₫
(4)
Cuộc Cách Mạng Blockchain

Cuộc Cách Mạng Blockchain

239.200₫ 299.000₫
(5)
Giải Mã Bí Ẩn Thung lũng Silicon

Giải Mã Bí Ẩn Thung lũng Silicon

119.000₫ 149.000₫
(0)
Máu Bẩn

Máu Bẩn

215.000₫ 239.000₫
(5)
Hacker Lược Sử

Hacker Lược Sử

240.000₫ 299.000₫
(4)
Nghệ Thuật Ẩn Mình

Nghệ Thuật Ẩn Mình

183.000₫ 229.000₫
(0)
Gián Điệp Mạng

Gián Điệp Mạng

183.000₫ 229.000₫
(0)
Platform Ứng Dụng

Platform Ứng Dụng

199.000₫ 249.000₫
(0)
Cuộc Chiến SmartPhone

Cuộc Chiến SmartPhone

63.000₫ 79.000₫
(0)
Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

103.000₫ 129.000₫
(0)
Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn

Phân Tích Dữ Liệu Tinh Gọn

224.000₫ 249.000₫
(0)
Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

269.000₫ 299.000₫
(4,5)
Internet Của Tiền Tệ

Internet Của Tiền Tệ

159.200₫ 199.000₫
(5)
Sản phẩm liên quan