The Membership Economy: Find Your Super Users, Master the Forever Transaction, and Build Recurring Revenue

Tình trạng: Chưa có sách

Liên hệ

Trong thế giới kinh doanh hiện nay, chỉ một trang web thì chưa đủ để cạnh tranh. Các công ty thông minh và thành công nhất đang áp dụng những mô hình kinh doanh các thành viên hoàn toàn mới, theo phương thức đăng ký thành viên trên Internet và áp dụng cấu trúc định giá freemium (Freemium = Free + Premium) nghĩa là miễn phí (free) các dịch vụ cơ bản để có được nhiều khách hàng thông...

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Dịch vụ và khuyến mãi

  • Những chương trình khuyến mãiChi tiết
  • 100 cuốn sách Quản trị Kinh doanh hay nhấtChi tiết

Trong thế giới kinh doanh hiện nay, chỉ một trang web thì chưa đủ để cạnh tranh. Các công ty thông minh và thành công nhất đang áp dụng những mô hình kinh doanh các thành viên hoàn toàn mới, theo phương thức đăng ký thành viên trên Internet và áp dụng cấu trúc định giá freemium (Freemium = Free + Premium) nghĩa là miễn phí (free) các dịch vụ cơ bản để có được nhiều khách hàng thông qua hình thức truyền miệng hoặc tìm kiếm trên internet, sau đó thu phí sử dụng các tính năng cao cấp (premium) để tăng số lượng khách hàng  và lan tỏa mạnh mẽ giá trị thị trường của họ - trong sự chuyển đổi đột phá nhất trong lĩnh vực kinh doanh kể từ cuộc cách mạng công nghiệp.
Đây là Nền kinh tế thành viên.

Sách cùng loại