[Chuyển Động Kinh Doanh] Số 76 Điểm sách: Warren Buffett - Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới dưới góc nhìn truyền thông

Warren Buffett - Nhà Đầu Tư Vĩ Đại Nhất Thế Giới Dưới Góc Nhìn Truyền Thông

Là tác phẩm được hoàn thiện nhờ vào việc thu thập đánh giá tất cả những bài báo hay nhất mà tạp chí Fortune đã viết về nhà đầu tư huyền thoại Buffett trong giai đoạn từ 1966 đến 2013...