S.M.A.R.T Goals Made Simple

Tác giả: S.J. Scott
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
(Đánh giá 5 sao)
Liên hệ
Loại sách:Đang cập nhật
Số lượng còn lại:
Hết hàng

Mục tiêu S.M.A.R.T (Thông minh) là gì? Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau:
S - Specific : Cụ thể, dễ hiểu.
M - Measurable : Đo lường được
A - Attainable : Có thể đạt được
R - Relevant : Thực tế
T - Time-Bound : Thời gian hoàn thành
Cuốn sách viết về 10 bước thiết lập và đạt được mục tiêu  S.M.A.R.T trong các lĩnh vực: sức khỏe, các mối quan hệ, công việc, tài chính, tinh thần....

Xem thêm Thu gọn
Nội dung đang được cập nhật...
Nội dung đang được cập nhật...