S.M.A.R.T Goals Made Simple

Tình trạng: Chưa có sách

Liên hệ

Mục tiêu S.M.A.R.T (Thông minh) là gì? Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau: S - Specific : Cụ thể, dễ hiểu. M - Measurable : Đo lường được A - Attainable : Có thể đạt được R - Relevant : Thực tế T - Time-Bound : Thời gian hoàn thành Cuốn sách viết về 10 bước thiết lập và đạt được mục tiêu ...

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Dịch vụ và khuyến mãi

  • Khuyến mãi HOTChi tiết
  • Top 100 cuốn sách Quản trị Kinh doanh hay nhấtChi tiết
  • Top 20 cuốn sách Kỹ năng sống dành cho bạn trẻChi tiết
  • 8 cuốn sách kinh điển về tài chính mà nhà đầu tư nào cũng nên đọcChi tiết


Mục tiêu S.M.A.R.T (Thông minh) là gì? Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau:
S - Specific : Cụ thể, dễ hiểu.
M - Measurable : Đo lường được
A - Attainable : Có thể đạt được
R - Relevant : Thực tế
T - Time-Bound : Thời gian hoàn thành
Cuốn sách viết về 10 bước thiết lập và đạt được mục tiêu  S.M.A.R.T trong các lĩnh vực: sức khỏe, các mối quan hệ, công việc, tài chính, tinh thần....

Sách cùng loại