Sắp xếp :

20 Phút Quản Lý Sếp

79.200₫ - 20%

99.000₫

25 Thuật Đắc Nhân Tâm

79.200₫ - 20%

99.000₫

Thuật Quản Trị

63.200₫ - 20%

79.000₫

Tôi Đúng, Anh Sai

95.200₫ - 20%

119.000₫

Tư Duy Đa Chiều

95.200₫ - 20%

119.000₫

Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama

103.100₫ - 20%

129.000₫

Tinh Hoa Lãnh Đạo

87.000₫ - 20%

109.000₫

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

95.200₫ - 20%

119.000₫

Nhà Lãnh Đạo 360 Độ

119.200₫ - 20%

149.000₫

MBA Cơ Bản (Tái Bản)

119.200₫ - 20%

149.000₫