Heart to Heart with Asian Leaders: Exclusive Interviews on Crisis, Comebacks & Character

Tác giả: John Swee Kheng Ng, Alvin Jong Peng Foo
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
(Đánh giá 5 sao)
Liên hệ
Loại sách:Đang cập nhật
Số lượng còn lại:
Còn hàng

Heart to Heart với các nhà lãnh đạo Châu Á là một cái nhìn thân thiết và sâu sắc về các vấn đề lãnh đạo trước mắt với 28 người nổi bật qua các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, tài chính và học thuật trong khu vực. Những nhà lãnh đạo nổi tiếng này đã được lựa chọn đặc biệt cho các giá trị mà họ đại diện và cách họ vượt qua khủng hoảng và đã tổ chức các cuộc trở lại chống lại sự bất lợi này.

Cuốn sách này sẽ phục vụ như một công cụ vô giá cho tất cả trong những thời điểm đầy thách thức và nhanh chóng thay đổi này - nguồn lực sẽ làm lợi cho các nhà lãnh đạo trong phòng họp, phòng khách, văn phòng và lớp học.

Xem thêm Thu gọn
Nội dung đang được cập nhật...
Nội dung đang được cập nhật...