10 Bài Viết Nhất Định Phải Đọc Về Thay Đổi

Tình trạng: Chưa có sách

Liên hệ

Cuốn sách này có gì đặc biệt? - Dẫn dắt sự thay đổi thông qua tám giai đoạn quan trọng - Tạo ý thức về sự cấp bách - Tập trung các nguồn lực - Tạo động lực thay đổi khi công việc kinh doanh đang thuận lợi Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, các nhà điều hành không chỉ cần năng lực quản lý tốt, họ còn phải dự báo và đánh...

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Dịch vụ và khuyến mãi

  • Những chương trình khuyến mãiChi tiết
  • 100 cuốn sách Quản trị Kinh doanh hay nhấtChi tiết


Cuốn sách này có gì đặc biệt?
- Dẫn dắt sự thay đổi thông qua tám giai đoạn quan trọng
- Tạo ý thức về sự cấp bách
- Tập trung các nguồn lực
- Tạo động lực thay đổi khi công việc kinh doanh đang thuận lợi

Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, các nhà điều hành không chỉ cần năng lực quản lý tốt, họ còn phải dự báo và đánh giá được biến động của môi trường kinh doanh bên ngoài và mầm mống các vấn đề bên trong tổ chức để chủ động đề xuất những thay đổi thích hợp và trực tiếp dẫn dắt doanh nghiệp trong suốt quá trình thay đổi này. Cuốn sách trên tay bạn sẽ cung cấp cho các nhà quản lý những kiến thức đa chiều về sự thay đổi.

Sách cùng loại