10 Bài Viết Nhất Định Phải Đọc Về Ra Quyết Định

Tình trạng: Chưa có sách

Liên hệ

Cuốn sách này có gì đặc biệt? - Những cạm bẫy nguy hiểm ảnh hưởng đến việc ra quyết định - Phân tích ảnh hưởng của các quyết định sai lầm - Giải thích lý do tại sao những nhà lãnh đạo giỏi vẫn có thể đưa ra các quyết định tồi - Phương pháp để đưa ra quyết định tốt hơn Cuốn sách đưa ra 10 bài viết tốt nhất của các chuyên gia...

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Dịch vụ và khuyến mãi

  • Những chương trình khuyến mãiChi tiết
  • 100 cuốn sách Quản trị Kinh doanh hay nhấtChi tiết


Cuốn sách này có gì đặc biệt?
- Những cạm bẫy nguy hiểm ảnh hưởng đến việc ra quyết định
- Phân tích ảnh hưởng của các quyết định sai lầm
- Giải thích lý do tại sao những nhà lãnh đạo giỏi vẫn có thể  đưa ra các quyết định tồi
- Phương pháp để đưa ra quyết định tốt hơn

Cuốn sách đưa ra 10 bài viết tốt nhất của các chuyên gia hàng đầu như Ram Charan, Micheal Mankins, Thomas Davenport... về những vấn đề quan trọng trong quá trình ra quyết định, những điều ảnh hưởng đến quá trình đó và cách để ra quyết định thông minh.

Sách cùng loại