Đang thực hiện
Alpha Books tuyển dụng Cộng tác viên Ban biên tập

Alpha Books tuyển dụng Cộng tác viên Ban biên tập

Thời gian đăng : 22/07/2014

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng đội ngũ...

Đọc tiếp 

Alpha Books tuyển dụng Cộng tác viên Ban biên tập

Alpha Books tuyển dụng Cộng tác viên Ban biên tập

Thời gian đăng : 22/07/2014

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng đội ngũ...

Đọc tiếp 

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Chăm sóc Khách hàng.

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Chăm sóc Khách hàng.

Thời gian đăng : 21/07/2014

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng vị trí...

Đọc tiếp 

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Chăm sóc Khách hàng.

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Chăm sóc Khách hàng.

Thời gian đăng : 21/07/2014

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng vị trí...

Đọc tiếp 

Tuyển dụng vị trí Cộng tác viên Kinh doanh tại Hà Nội

Tuyển dụng vị trí Cộng tác viên Kinh doanh tại Hà Nội

Thời gian đăng : 18/07/2014

Nhằm mục đích phát triển và mở rộng thị trường, Alpha Books cần tuyển 20 Cộng tác viên yêu thích lĩnh vực bán hàng, kinh doanh và sách với cơ chế làm việc linh động, thu nhập tương xứng. Ưu tiên sinh viên.  

Đọc tiếp 

Tuyển dụng vị trí Cộng tác viên Kinh doanh tại Hà Nội

Tuyển dụng vị trí Cộng tác viên Kinh doanh tại Hà Nội

Thời gian đăng : 18/07/2014

Nhằm mục đích phát triển và mở rộng thị trường, Alpha Books cần tuyển 20 Cộng tác viên yêu thích lĩnh vực bán hàng, kinh doanh và sách với cơ chế làm việc linh động, thu nhập tương xứng. Ưu tiên sinh viên.  

Đọc tiếp 

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Bán hàng tại Sài Gòn.

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Bán hàng tại Sài Gòn.

Thời gian đăng : 18/07/2014

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng vị trí...

Đọc tiếp 

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Bán hàng tại Sài Gòn.

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Bán hàng tại Sài Gòn.

Thời gian đăng : 18/07/2014

Alpha Books là đơn vị chuyên xuất bản sách kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập từ 2005, đến nay Alpha Books có 100 nhân sự tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển, Alpha Books cần tuyển dụng vị trí...

Đọc tiếp 

Video player

50 sắc thái - Tự do

Hỗ trợ trực tuyến

Hà Nội: (84-4) 3722 6234

TP. HCM: (84-8)38 621 508